Husqvarna

Husqvarna Motorcycles GmbH (tên tiếp thị là Husqvarna) là một công ty Áo có nguồn gốc Thụy Điển chuyên thiết kế, kỹ sư, sản xuất và phân phối xe motocross, enduro, supermoto và mô tô đường phố.

Husqvarna được thành lập gần thị trấn Huskvarna ở Thụy Điển vào năm 1689. Công ty khởi đầu là nhà sản xuất súng hỏa mai, và logo Husqvarna mô tả đầu ruồi ở khẩu súng.

Các xe địa hình của Husqvarna

Xe điện: EE 5 (2020+)

Dòng TC 2 thì

 • TC 50 (từ 2017)
 • TC 50 Mini (từ 2018)
 • TC 65 (từ 2017)
 • TC 85 17/14 (từ 2013)
 • TC 85 19/16 (từ 2017)
 • TC 125 (từ 2013)
 • TC 250 (từ 2001)
 • TC 449 (2009-2012)
 • TC 450 (từ 2001)
 • TC 510 (2004-2014)

Dòng FC 4 thì

 • FC 250
 • FC 350
 • FC 450

Dòng TE 2 thì (2013+)

 • TE 125 (từ 2014)
 • TE 250 (từ 2013)
 • TE 300 (từ 2013)

Dòng FE 4 thì

Enduro 701

Dòng TX 2 thì

 • TX 125
 • TX 300i

Dòng FX 4 thì

 • FX 350
 • FX 450

Supermoto

 • SM 50 (2010-2012)
 • SM 125 (1999-2010)
 • SM 125S (2000-2004)
 • SM 450R (2002-2011)
 • SM 450RR (2008-2010)
 • SM 510R (2005-2009)
 • SM 510 (2009-2011)
 • SM 570 Nox (2000-2002)
 • SM 570R (2000-2003)
 • SM 610 (2007-2008)
 • SM 610S (1999-2004)
 • SM 610ie (2008-2010)
 • SM 630 (2009-2011)
 • SMR 125 (2011-2013)
 • SMR 449 (2010-2013)
 • SMR 511 (2010-2013)
 • SMR 630 (2003-2013)
 • SMR 634 Eddy Seel Replica (2006-2007)
 • 701 Supermoto (2016+)
 • FS 450 (2017+)

Dòng TE cũ 4 thì (1988-2013)

 • TE 250 (2001-2014)
 • TE 250ie (2008-2010)
 • TE 310 (2008-2012)
 • TE 449 (2009-2012)
 • TE 450 (2003-2004)
 • TE 510 (1988-2003)
 • TE 510 (2004-2010)
 • TE 510 C (2004-2005)
 • TE 511 (2009-2012)
 • TE 570 (2000-2004)
 • TE 610 E (1999-2002)
 • TE 630 (2009-2012)

Dòng WR cũ (1995-2012)

 • WRE 125 (1995-2012)
 • WR 125 (1999-2012)
 • WR 250 (1999-2012)
 • WR 300 (2008-2012)
 • WR 360 (1998-2002)

Dòng CR cũ (2001-2013)

 • CR 50 (2009-2012)
 • CR 65 (2010-2013)
 • CR 250 (2001-2004)

Dòng SMS cũ

 • SMS 4 (2009-2011)
 • SMS 125 (2010-2013)

Dòng TXC cũ

 • TXC 250 (2009-2012)
 • TXC 310 (2011-2012)
 • TXC 450 (2009-2010)
 • TXC 510 (2009-2010)
 • TXC 511 (2011-2012)

Dòng TR

 • TR 650 Terra (2012-2013)
 • TR 650 Strada (2012-2013)