Husqvarna FE 350

FE 350 là chiếc cào cào enduro 350cc 4 thì của Husqvarna.

FE 350 ban đầu là chiếc cào cào dual-sport hợp pháp 350cc 4 thì của Husqvarna. Tuy nhiên đến năm 2020, cái tên FE 350 được dùng cho chiếc xe enduro 4 thì. Còn mẫu dual-sport được đổi sang tên FE 350s. Thông tin của chiếc dual-sport có tên FE 350 đời 2019 xin mời đọc bài Husqvarna FE 350s.