Husqvarna FE 350s

FE 350s là chiếc cào cào hợp pháp 4 thì 350cc của Husqvarna.

Ban đầu vào năm năm 2019, chúng được gọi là FE 350. Tuy nhiên, đến năm 2020, cái tên đó đã được đặt cho thương hiệu xe enduro bốn thì 350cc. Do đó, Husqvarna đã đổi tên chiếc xe cào cào địa hình hợp pháp bốn thì 350cc của mình thành “FE 350s”. Bên cạnh việc thay đổi tên, FE 350s còn có một số lượng cập nhật đáng kể cho thập kỷ mới, với những thay đổi chính là khung cứng hơn, khung phụ hai mảnh mới, cài đặt hệ thống treo cập nhật, đầu xi lanh nhẹ hơn, trục cam mới với thời gian sửa đổi và một miếng đệm đầu mới làm tăng tỷ lệ nén từ 12,3: 1 lên 13,5: 1.