Xe cào cào

Xe cào cào là tên thường gọi của người Việt Nam dành những chiếc mô tô 2 bánh có những trang bị để chạy đường địa hình xấu. Trong ngôn ngữ tiếng Anh, cào cào có thể được gọi chung là “dirt bike”. Tùy vào công năng sử dụng và các thể thức đua, cào cào có thể chia thành nhiều nhóm khác nhau…

… bài viết đang được hoàn thiện