Husqvarna TE

TE là dòng xe cào cào enduro 2 thì của Husqvarna hiện nay. T trong Two-stoke (2 thì), E trong Enduro.

Từ những năm đầu thành lập 1988 đến 2013, cái tên TE xuất hiện, nó là những xe 4 thì, trong khi các xe 2 thì enduro là WR. Sau khi KTM sở hữu Husqvarna và dừng phát triển thương hiệu Husaberg, cái tên TE mới bắt đầu đại diện cho dòng xe enduro 2 thì, Husaberg cũng có dòng enduro 2 thì có tên TE từ 2011 đến 2014.

Các mẫu xe trong dòng TE

Thời kỳ đầu 1988-2014 là các xe 4 thì

 • TE 510 (1988-2003)
 • TE 610 E (1999-2002)
 • TE 570 (2000-2004)
 • TE 250 (2001-2014)
 • TE 450 (2003-2004)
 • TE 510 C (2004)
 • TE 510 (2004)
 • TE 250ie (2008-2010)
 • TE 310 (2008-2012)
 • TE 449 (2009-2012)
 • TE 511 (2009-2012)
 • TE 630 (2009-2012)

2013 đến nay

 • TE 250 (từ 2013)
 • TE 300 (từ 2013)
 • TE 125 (từ 2014)