KTM 300 EXC Erzbergrodeo

KTM 300 EXC Erzbergrodeo là một phiên bản đặc biệt dựa trên mẫu xe 300 EXC của KTM lấy cảm hứng từ cuộc đua hard enduro nổi tiếng Erzbergrodeo ở Áo.

Các đời 300 EXC Erzbergrodeo

2020 – Dựa trên 300 EXC 2020

2021 – Dựa trên 300 EXC 2021

2022 – Dựa trên 300 EXC 2022

2023 – Dựa trên 300 EXC 2023