WP Suspension

WP Suspension GmbH là nhà sản xuất linh kiện cho hệ thống treo xe máy có trụ sở tại Áo. Công ty được thành lập vào năm 1977 với tên gọi White Power Suspension BV tại Malden, Hà Lan, bởi Wim Peters, và là một trong những nhà sản xuất lớn nhất về các thành phần hệ thống treo cho xe máy. WP là nhà sản xuất đầu tiên đưa phuộc lộn ngược (USD) vào sản xuất hàng loạt. Ngày nay nó là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của KTM AG.