Giảm xóc trước

Giảm xóc trước hay còn gọi là phuộc (từ gốc tiếng Anh: fork) là bộ phận giảm chấn ở bánh trước xe máy