Husqvarna TC

TC là dòng cào cào motocross 2 thì của Husqvarna hiện tại. T trong two-stroke, C trong motocross. Các con số tiếp theo là dung tích xi lanh.

Ban đầu cái tên TC là những xe motocross 4 thì, trong khi các xe 2 thì motocross của Husqvarna là WR. Sau khi KTM sở hữu Husqvarna và dừng phát triển thương hiệu Husaberg, cái tên TC mới bắt đầu đại diện cho dòng xe motocross.

Các mẫu xe dòng Husqvarna TC

  • TC 50 (từ 2017)
  • TC 50 Mini (từ 2018)
  • TC 65 (từ 2017)
  • TC 85 17/14 (từ 2013)
  • TC 85 19/16 (từ 2017)
  • TC 125 (từ 2013)
  • TC 250 (từ 2001)
  • TC 449 (2009-2012)
  • TC 450 (từ 2001)
  • TC 510 (2004-2014)