Bình xăng con

Bình xăng con tên gọi của bộ chế hòa khí được sử dụng tại Miền Nam. Đây là bộ phận hòa trộn nhiên liệu với không khí để đưa vào buồng đốt của động cơ xe.