Yamaha Serow XT225 phanh đùm 1985-1993 (Nhật), 1992-2007 (Bắc Mỹ và châu Âu)