Trial

Trial (hoặc trials) là một hình thức đi xe máy không dựa trên tốc độ, mà dựa trên sự cân bằng và tinh tế. Trong các cuộc thi, một tay đua phải đối mặt với một số “section”, thường là 10 đến 12 mỗi vòng và được đánh giá dựa trên số lần anh ta đặt chân xuống, được gọi là một “dab”. Sau một số được chỉ định trong số các vòng lặp (thường là ba), người lái có số điểm phạt ít nhất là người chiến thắng. Giải Trials quốc gia tại Hoa Kỳ là Sê-ri Giải vô địch MotoTrial Quốc gia Hoa Kỳ của NATC/AMA (NATC/AMA US National MotoTrial Championship Series). Chuỗi giải vô địch thế giới ngoài trời được gọi là Giải vô địch thế giới FIM Trials (FIM Trial World Championship) và loạt giải vô địch thế giới trong nhà được gọi là Giải vô địch thế giới FIM X-Trial (FIM X-Trial World Championship)