TCI

TCI (viết tắt của Transistor Coil Ignition) là loại đánh lửa cuộn dây bán dẫn của hệ thống đánh lửa phóng điện cảm ứng (IDI). Đây là một hệ thống đánh lửa điện tử được sử dụng trong động cơ đốt trong.