Tay biên

Tay biên (tên gọi khác: thanh truyền, miền Nam thường gọi là tay dên), từ gốc tiếng Pháp: bielle, là chi tiết nối giữa piston và trục khuỷu. 1 đầu nhỏ của thanh truyền nối với pít tông thông qua chốt pít tông còn đầu to của thanh truyền lắp với trục khuỷu (trục cơ) thông qua bạc biên.