Mousses

Mousses là một phụ tùng thay thế cho săm. Mousses xuất hiện từ năm 1984, được phát triển bởi Michelin để sử dụng cho các cuộc đua độ bền như Paris Dakar, chiếc Bib Mousse như được nhiều người biết đến được đặt theo tên linh vật Bibendum của Michelin – được chế tạo từ một vòng bọt tổ ong butyl, các lỗ trong đó chứa đầy nitơ.