Moay-ơ

Moay-ơ (tiếng Pháp: moyeu) là bộ phận ở tâm bánh xe quay quanh trục xuyên qua nó. Ngày nay, do ảnh hưởng của tiếng Anh, moay-ơ cũng được gọi là hub. Moay-ơ được kết nối với vành qua các nan hoa; đối với vành đúc, moay ơ và vành liền khối, phần kết nối thường được gọi là chấu.

Ở miền Nam, một số người gọi moay-ơ là “đùm” do lấy từ cụm từ “phanh đùm”, cách gọi như vậy là sai. Từ đùm có nguồn gốc tiếng Anh (drum – nghĩa là cái trống). Phanh đùm hay được gọi là phanh tang trống vì bên trong thân rỗng để chứa guốc phanh. Moay-ơ có thể là “đùm” để chứa guốc phanh bên trong nhưng với phanh đĩa thì nó không phải là “đùm” (không rỗng bên trong để chứa guốc phanh), trừ những xe chế từ phanh đùm sang phanh đĩa.