M1nsk

M1nsk là thương hiệu xe mô tô trước kia có tên là Minsk (tiếng Nga: Минск) của Nhà máy Xe máy và Xe đạp Minsk (Beraus) sau khi được chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân từ năm 2007.

Các xe cào cào M1nsk

  • M1NSK CX 200
  • M1NSK X 250
  • M1NSK ERX 250
  • M1NSK TRX 300i (Xe adventure)