KTM 450 SMR

450 SMR là mẫu xe supermoto của KTM được bán lần đầu vào năm 2004