Gic-lơ

Gic-lơ (tiếng Pháp: gicleur – lỗ tiết chế) là lỗ định cữ, khống chế lưu lượng chất lỏng hoặc khí. Đây là một bộ phận trong bộ chế hoà khí của động cơ đốt trong, Gic-lơ bảo đảm cung cấp nhiên liệu tới buồng hỗn hợp để đưa vào buồng cháy của động cơ.