CCA (Cold Cranking Amps)

CCA hay Cold Cranking Amps : là cường độ dòng điện mà ắc-quy cung cấp trong vòng 30 giây ở 0°F (-17,7°C), trong khi điện áp vẫn trên 7,2 volt.
Ví dụ : Một ắc quy (12 volt) có thông số CCA là 850, tức nó có thể cung cấp dòng điện 850 ampe trong vòng 30 giây ở 0°F (-17,7°C) trước khi điện áp hạ xuống 7,2 volt.

CCA có ý nghĩa quan trọng đối với những xe ở vùng khí hậu hàn đới, nhiệt độ thường xuyên xuống dưới 0°C. Khi nhiệt độ xuống quá thấp, dầu động cơ và dầu hộp số trở nên cô đặc và khởi động xe vào buổi sáng sẽ rất khó khăn. Khi đó, ắc quy phải có CCA cao hơn yêu cầu và bạn không nên chọn loại có thông số thấp hơn khuyến cáo của nhà sản xuất.