Box-type piston

This piston type is characterized by its low mass, optimized support, and boxlike,
often slightly oval skirt design. The box-type piston was designed for use in modern
passenger car gasoline engines and is compatible with both aluminum and gray cast iron
crankcases. With a flexible skirt design, the difference in thermal expansion between the gray cast iron crankcase and the aluminum piston can be compensated very well in the elastic range. If the box width is different on the thrust and anti-thrust sides, the piston is referred to as an asymmetrical duct piston. Box-type pistons are cast or forged.

Loại pít-tông này được đặc trưng bởi khối lượng thấp, hỗ trợ tối ưu hóa và giống hình hộp, thường có thiết kế váy gần giống hình bầu dục. Pít-tông loại hộp được thiết kế để sử dụng trong động cơ xăng hiện đại, tương thích với thành xi lanh nhôm và gang.

Với thiết kế váy linh hoạt, sự khác biệt về độ giãn nở nhiệt giữa trục khuỷu bằng gang và pít-tông nhôm có thể được bù rất tốt trong phạm vi đàn hồi. Nếu chiều rộng hộp khác nhau ở hai bên lực đẩy và chống đẩy, thì piston được gọi là piston ống không đối xứng. Pít-tông loại hộp được đúc hoặc tôi.

box
box type piston
cooling
piston với ống làm mát cho động cơ xăng