Zero FX

Zero FX là dòng xe điện của hãng xe Mỹ Zero Motocycles với 2 phiên bản ZF3.6 và ZF7.2 ZF3.6 có công suất 27hp còn ZF7.2 có công suất 46hp, tốc độ tối đa của cả 2 phiên bản là 137km/h

Đọc tiếp

Zero FX

Zero FX là dòng xe điện của hãng xe Mỹ Zero Motocycles với 2 phiên bản ZF3.6 và ZF7.2 ZF3.6 có công suất 27hp còn ZF7.2 có công suất 46hp, tốc độ tối đa của cả 2 phiên bản là 137km/h

Đọc tiếp