Suzuki DF200

Suzuki DF200 là mẫu xe dual-sport 4-thì 200cc được sản suất từ năm 1997 đến năm 2000